Veřejný život

Page

Martin Vacek a politika

O veřejný život a vše s ním spojené jsem se zajímal vždy. Aktivně jsem se zapojoval  do veřejného života ve svém bydlišti, ve sportovních oddílech, v práci s mládeží, v několika občanských sdruženích, během svých studií a později i při vzdělávání ostatních. Přibližně od roku 2000 jsem aktivní také v politice. V roce 2019 jsem se zapojil také do práce s mládeží ve sboru dobrovolných hasičů obce Vigantice. Jako hlavní vedoucí jsem vedl letní soustředění mládeže.

Během cca 20 let v politice, jsem se práci „řemeslu“ politiky, dobře naučil. Zastával jsem celou řadu velmi významných, náročných a zodpovědných pozic. Zkušenosti a schopnosti, které jsem v politice získal, jsem důsledně využíval pro naplňování cílů lidí, kteří mi dali důvěru.

Nejprve jsem byl aktivní v práci pro statutární město. Poté jsem v pozici krajského zastupitele pracoval ve funkci předsedy Výboru pro strategický rozvoj a investice kraje, dále jsem předsedal Komisi kraje pro ekonomické vztahy s východními trhy. Následně jsem úspěšně kandidoval do poslanecké sněmovny. Po celou dobu mandátu jsem předsedal Výboru pro sociální politiku PS PČR. Byl jsem členem Výboru pro zemědělství, členem dozorčí rady pozemkového fondu, členem Výboru pro obranu a členem kontrolní komise PS PČR pro BIS. Po ukončení mandátu poslance v roce 2013, jsem zvažoval, zda budu v politice pokračovat. Chtěl jsem, jenže v té době mi vážně onemocněl syn a já jsem se ihned rozhodl, že se v prvé řadě budu věnovat jemu a jeho zdraví. Od té doby uběhlo již cca 7 let a syn se uzdravil. Znovu jsem oslovován, zda se budu ve veřejném životě zapojovat. Rozhodně mi není jedno, co se ve společnosti děje a proto často odpovídám:“nikdy neříkám nikdy“.

Mám rád každodenní politiku, nový-jiný a neotřelý politický styl, tzv. politiku „ze spodu“.

 • Jsem bez politické příslušnosti
 • poslanec Parlamentu ČR (2010-2013) www.psp.cz
 • předseda výboru pro sociální politiku PS PČR (2010-2013) www.psp.cz
 • člen výboru pro obranu PS PČR (2012-2013) www.psp.cz
 • člen výboru pro zemědělství PS PČR (2010-2011) www.psp.cz
 • člen dozorčí rady Pozemkového fondu ČR (2011-2012) www.psp.cz
 • zastupitel Zlínského kraje (2004-2008)
 • předseda Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje (2004-2008)
 • předseda komise Rady Zlínského kraje pro ekonomické vztahy s východními trhy (2006-2008)
 • člen Komise Rady Zlínského kraje pro národnostní menšiny (2004-2008)
 • člen Dozorčí rady Technologicko-inovačního centra UTB ve Zlíně (2004-2008)
 • tajemník předsedy regionální rady NUTS II Střední Morava (2006-2008)
 • člen strategické komise Rady města Zlín (2002-2006)
 • člen ekonomické komise Rady města Zlín (2002-2004
 • člen Dozorčí rady Technických služeb města Zlín (2002-2006)
 • člen Dozorčí rady Sportovních klubů města Zlín (2002-2006)
 • člen Správní rady sociálního fondu Rady města Zlín (2004-2008)