Veřejný život

Page

Martin Vacek a politika

O veřejný život a vše s ním spojené jsem se zajímal vždy. Aktivně jsem se zapojoval  do veřejného života ve svém bydlišti, ve sportovních oddílech, v práci s mládeží, v několika občanských sdruženích, během svých studií a později i při vzdělávání ostatních. Přibližně od roku 2000 jsem aktivní také v politice.

Během 18 let v politice, jsem se této práci „řemeslu“ dobře naučil. Zastával jsem celou řadu velmi významných, náročných a zodpovědných pozic. Zkušenosti a schopnosti, které jsem v politice získal, jsem důsledně využíval pro naplňování programových cílů.

Po ukončení mandátu poslance v roce 2013, jsem velmi zvažoval, jak budu v politice pokračovat. Vždy jsem chtěl podporovat nový a neotřelý politický styl, tzv. politiku „ze spoda“. Dostal jsem důvěru takový systém sestavit a tak jsem nabídku přijal. Mohu vést politické hnutí pro lidi, s jasnými cíly. Hnutí, bez zbytečných omezení a mantinelů, bez veřejně nevýhodných, často lobistických podmínek, prostě hnutí, pro co nejširší občanskou reprezentaci, bez zbytečného populismu.

V roce 2014 jsem se stal členem a později předsedou všelidového hnutí HOZK, které vzniklo osobní aktivitou, s politikou nespokojených občanů, již v létě 2012.

 • poslanec Parlamentu ČR (2010-2013) www.psp.cz
 • předseda výboru pro sociální politiku PS PČR (2010-2013) www.psp.cz
 • člen výboru pro obranu PS PČR (2012-2013) www.psp.cz
 • člen výboru pro zemědělství PS PČR (2010-2011) www.psp.cz
 • člen dozorčí rady Pozemkového fondu ČR (2011-2012) www.psp.cz
 • zastupitel Zlínského kraje (2004-2008)
 • předseda Výboru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva Zlínského kraje (2004-2008)
 • předseda komise Rady Zlínského kraje pro ekonomické vztahy s východními trhy (2006-2008)
 • člen Komise Rady Zlínského kraje pro národnostní menšiny (2004-2008)
 • člen Dozorčí rady Technologicko-inovačního centra UTB ve Zlíně (2004-2008)
 • tajemník předsedy regionální rady NUTS II Střední Morava (2006-2008)
 • člen strategické komise Rady města Zlín (2002-2006)
 • člen ekonomické komise Rady města Zlín (2002-2004
 • člen Dozorčí rady Technických služeb města Zlín (2002-2006)
 • člen Dozorčí rady Sportovních klubů města Zlín (2002-2006)
 • člen Správní rady sociálního fondu Rady města Zlín (2004-2008)