Podnikání

Page

Martin Vacek – odborný terapeut

Na základě živnostenského oprávnění : diagnostika a psychologie, poskytuji v této oblasti, předem objednaným samoplátcům odborné terapeutické služby. Zájemce o služby si nejčastěji telefonicky dohodne datum a místo konání terapie. Zcela běžně docházím za lidmi do zaměstnání, do místa bydliště, nebo na jiné, jimi vybrané, klidné a tiché místo. Klient nemusí spěchat ( mnohdy i několik desítek kilometrů ) do ordinace a také se nemusí obávat ( v této oblasti potíží ), tolik nepopulárních, někdy nežádoucích setkání s možná známými lidmi. Ve svém prostředí je většina klientů výrazně spokojenějších a více se soustředí na terapii. Tento způsob práce mi umožňuje velmi efektivní pomoc a poskytuje potřebným tolik žádané, dostatečné soukromí. Terapie vždy probíhá anonymně a to v tom smyslu, že v mých záznamech je vedeno pouze klientovo křestní jméno, datum narození a město, ve kterém žije. Logicky také telefonní kontakt a doklady o platbách. Vedena je karta klienta, do které jsou zaznamenány také základní zdravotní data. Běžné “ sezení “ trvá maximálně 1,5  hodiny. Počet “ sezení “ se řídí individuálními potřebami klienta. Vlastní služby se řídí smluvními cenovými podmínkami.

Majitel a jednatel

V roce 2011 jsem zahájil činnost obchodně-konzultační společnosti Time for live s.r.o. Hlavní cílem obchodní aktivity společnosti je provoz internetového obchodu. Oblast konzultací poskytuje společnost zejména v oblasti odborných, někdy obchodních, administrativně-technických činností, právních postupů a procesních operací.