Podnikání, odborné poradenství, obchod

Page

Martin Vacek – odborný terapeut

Na základě vázané živnosti: Diagnostika a psychologie, poskytuji předem objednaným samoplátcům odborné terapeutické služby. Zájemce o služby si nejčastěji telefonicky dohodne datum a místo konání terapie. Já zcela běžně docházím za lidmi do zaměstnání, do místa bydliště, nebo na jiné, jimi vybrané, klidné a tiché místo. Klient nemusí spěchat (mnohdy i několik desítek kilometrů) do ordinace a také se nemusí obávat (v této oblasti potíží), tolik nepopulárních, někdy nežádoucích setkání s možná známými lidmi. Ve svém prostředí je většina klientů výrazně spokojenějších a více se soustředí na terapii. Tento způsob práce mi umožňuje velmi efektivní pomoc a poskytuje potřebným tolik žádané, dostatečné soukromí. Terapie vždy probíhá anonymně a to v tom smyslu, že v mých záznamech je vedeno pouze klientovo křestní jméno, datum narození a město, ve kterém žije. Logicky také telefonní kontakt a doklady o platbách. Vedena je karta klienta, do které jsou zaznamenány také základní zdravotní data. Běžné „sezení“ trvá maximálně 1,5  hodiny. Počet“ sezení“ se řídí individuálními potřebami klienta. Vlastní služby se řídí smluvními cenovými podmínkami. Odborné poradenství poskytuji také v právních, obchodních a jiných specifických oblastech.

Majitel a jednatel

V roce 2011 jsem zahájil činnost obchodně-konzultační společnosti Time for live s.r.o. Hlavní cílem byly obchodní aktivity a konzultace. Oblast konzultací byly poskytovány zejména v oblasti odborných, někdy obchodních, administrativně-technických činností, právních postupů a procesních operací.V kontextu životních událostí jsem společnost prodal.